• +90 (216) 469 45 23
 • sabaozmen@sabaozmen.av.tr

Prof. Dr. Etem Saba Özmen

Prof. Dr. Etem Saba Özmen

1974 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladığı lisans eğitimini 1978 senesinde mezun olmuştur. Mezuniyetini takiben Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Yüksek Lisans eğitimine devam etmiş ve eş zamanlı olarak Ankara Barosu'nda avukatlık stajını tamamlamıştır. 1980-1987 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Özel Hukuk Bilim Dalı Programı ile Doktora unvanını kazanmış, aynı seneler içerisinde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyeliği görevi yapmıştır. 1997 ile 2001 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi'nde Profesör unvanını kazanmış ve bu zamana kadar birçok üniversitede Medeni hukuk, Miras hukuku, Borçlar hukuku ve Eşya hukuku dersleri vermiştir.

Halen Maltepe Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı olarak görevini sürdüren Prof. Dr. Etem Saba Özmen iki dönem Emlak Bankası ve Toplu Konuttan Sorumlu Devlet Bakanı Danışmanlığı; Emlak Menkul Değerler Genel Müdürlüğü, TOKYAD'da (Toplu Konut Yapımcıları Derneği) hukuk müşavirliği görevlerinde bulunmuştur.


ESERLERİ

KİTAPLARI:

 • Kat İrtifakı, Ankara 1997.  

 • Türk Hukukunda Paydaşlıktan Çıkarma Davası, Ankara 1991.  

 • Devre Mülk Hakkı, Ankara 1998.

 • Kat Mülkiyeti Kanunu Değişiklikleri Şerhi Ve Eleştirisi, İstanbul 2010. 

 • Kat İrtifakı,5711 ile 5912 Sayılı Kanunlarla Değişik 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna Göre Yenilenmiş 2.Bası Nisan 2015 

 • Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi, Ocak 2016

 • Kentsel Dönüşümde Kat Mülkiyeti Uygulamaları ile Sınırlı Ayni Haklar ve Şerhler, Aralık 2018
 • İmar Barışı ve Sonrasında Doğacak Uyuşmazlıklarda Çözüm Yolları, Nisan 2019

  

MAKALELER:

 • Nişanın Bozulmasında Cayma Akçesi Ve Cezai Şart (MK. M. 83 Değişikliği), Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1995, S.4. 

 • Paydaşlıktan Çıkarma Davası İle İlgili Bir Hukuk Genel Kurulu Kararı Hakkında Düşünceler, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1996, S. 2.  

 • Kat İrtifakında Yönetim, Adalet Dergisi 

 • Kat İrtifakında Yapının Bitirilmesi Nedeni İle Sona Erme Ve Yaygın Kat İrtifakında Doğurduğu Sorunlar, Ankara Barosu Dergisi, 1992, S. 3.  

 • Kat İrtifakında Geçiş Kararına Uymama Nedeni İle Paydaşlıktan Çıkarma, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1993, S. 1   

 • Türk Hukukunda Hacizlerin Şerhle Kazandığı Hukukî Nitelik Ve Buna Bağlı Hukukî Sonuçların İrdelenmesi, Ankara Barosu Dergisi, 1991, S. 2. 

 • Türk Hukukuna Özgü Olarak Merkez Bankası Kanunu Ve Buna Dayanılarak Çıkarılan Tebliğler Karşısında Tüketicinin Korunması Açısından Taksitle Kısmen Peşin Ödemeli Satışlarda Malın Tesliminde İfa Zamanına Bağlı Sorunlar, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1991, S.1. 

 • Borçlar Hukuku Açısından Tüketilen Doğal Kuvvet Bedellerinin Başkası Tarafından Ödenmesinden Doğan Hukukî Sorunlar, Ankara Barosu Dergisi, 1991, S. 1. 

 • Telefaks Cihazları (Faksimile) İle Gönderilen İrade Beyanlarının Medenî Hukuk Ve Usul Hukuku Açısından Sonuçları, Ankara Barosu Dergisi, 1990,S. 1.  

 • Kira Bedelinin Zamanında Ödenmemesi Sebebiyle Çekilen İki Haklı İhtarın Niteliği İle Buna Bağlı Yargıtay İçtihatlarının Eleştirisi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1989, S: 6.  

 • Taşınmaz Hukuku Açısından Yapı Kooperatiflerinde Amaç Gerçekleşmeden Ortaklara Arsa Dağıtabileceğine İlişkin Ana Sözleşme Hükümlerinin Değerlendirilmesi Ve Kooperatifler Kanunu İle Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerinin Çatışmasından Doğan Hukukî Sorunlar, Ankara Barosu Dergisi, 1990, S.4.  

 • Kooperatifler Kanunu Değişikliği Ve Yeni Örnek Ana Sözleşmeler Karşısında Türk Borçlar Ve Ticaret Hukuku Açısından Konut Yapı Kooperatiflerinde Ortaklık Payı Dışındaki Ödemelerin Niteliği İle Bu Borçlarda Temerrüdün Hüküm Ve Sonuçları, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1990, S. 4.  

 • 3476 Sayı Son Kooperatifler Kanunu Değişiklikleri Karşısında Kooperatiflerin Taşınmaz Alımı Ve Satımı İşlemlerinin Ticaret Hukuku Ve Medenî Hukuk Açısından Değerlendirilmesi, Ankara Barosu Dergisi, 1989, S. 5. 

 • Kat Mülkiyetinde Bahçenin Niteliği Ve Ortak Yer- Eklenti Ayrımı İçerisindeki Yeri, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1990, S. 1.  

 • Kat Mülkiyetine Bağlı Eklentiler Ve Bu Konudaki Taahhüt İşlemlerine Yönelik Hüküm Temelsizliği, Adalet Dergisi, 1990, S. 4.  

 • Semenin Aralıklı Olarak Ödendiği Satım Akdinde Temerrüt Nedeniyle Fesih Sonucu Kısmi Tediyenin Satıcıda Kalacağına İlişkin Şartların Hukukî Sonuçları, Türkiye Noterler Birliği dergisi , 1990, S. 65.  

 • Devre Mülk Hakkı Ve Bu Konuda Noterlerin İşlevi, Türkiye Noterler Birliği, 1989, S. 62. 

 • 3476 Sayılı Son Kooperatifler Kanunu Değişiklikleri Karşısında Ana Sözleşmenin İntibakı Ve Hukukî Sonuçları, Ankara Barosu Dergisi, 1989, S: 3.  

 • Arsa Payı İnşaat Sözleşmeleri Konusunda Uygulama Hataları, İstanbul Barosu Dergisi, 2013, S. 1 (Dr. Tuba Akçura Karaman İle). 

 • Avukatlık Ücretine İlişkin Kamulaştırma Kanununda Yer Alan Düzenlemelere Yönelik Eleştiriler, Legal, 2013, S. 128 (Av. Sezgi Cihan Ernas İle).  

 • Arsa Payının Düzeltilmesi Davasına İlişkin Hüküm Ve Sonuçlar, 2013 (Av. Berna Çakmak İle Beraber). 

ADRES

Erenköy Mah. Ethemefendi Cad. Anzaf Rezidans No:101 D:1 Kadıköy / İSTANBUL

TELEFON

+90 (216) 469 45 23 +90 (216) 469 45 25

ÇALIŞMA SAATLERİMİZ

Pazartesi - Cuma:
9.00 - 18.00