• +90 (216) 469 45 23
  • sabaozmen@sabaozmen.av.tr

MAKALELER

# PDF
Türk Hukuku Açısından Para Borçlarında Temerrüt Faizi Yanında Ceza Koşulu Talep Edilebileceğine İlişkin Yargıtay Kararlarının Eleştirisi
İpotekle Yüklü Taşınmazın Devralınmasında Tapu Dairelerinin Tutumu ve Yargıtay’ın Fahiş Hatalı Kararının Eleştirisi
6306 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğindeki Değişiklikler ile Bir Türlü Çözülemeyen Hususlara İlişkin Düşünceler
2014/12321 BAŞVURU NUMARALI FAİK TARİ VE SULTAN TARİ BAŞVURUSUNA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ’NİN FAHİŞ HATALI KARARININ ELEŞTİRİSİ
Paydaşlıktan Çıkarma Davası ile İlgili Bir Hukuk Genel Kurulu Kararı Hakkındaki Düşünceler
Türk Hukukunda Hacizlerin Şerhle Kazandığı Hukuki Nitelik ve Buna Bağlı Hukuki Sonuçların İrdelenmesi
Kooperatifler Kanunu Açısından Örnek Anasözleşmeler karşısında Konut Yapı Kooperatiflerinde Ortaklık Payı Dışındaki Ödemeler
Genç Hukukçulara Birkaç Öğüt
Evli Kişiyle Birlikte Olan Kadına_Erkeğe Yöneltilen Manevi Tazminat Talebi ve Özellikle Konuya İlişkin Yargıtay Kararları Üzerine Düşünceler
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yargıtay Kararları ile Yaratılan Avans Tapu Kavramına Yönelik Eleştiriler
Temsil Yetkisi (Galatı Meşhur Olarak Vekaletname Konusunda Yanılgılar Üzerine Düşünceler
Yapı Kooperatifleri Tarafından Yöneltilen Kat Mülkiyeti Oluşumlarına Yönelik Eleştiriler
Motorlu Taşıt ve Taşınmaz Satışında Sözleşmeye Konulan Bedelin Nakden ve Peşin Alındığına Dair Kayıtların Yarattığı Sancılar Üzerine Düşünceler
6306 Sayılı Yasa Uyarınca Dönüşüme Bağlı Güncel Sorunlar
Son Değişiklik Çerçevesinde Kadastro Tespitinden Önceki Ayni Hak İddialarında Hazinenin Kusursuz Sorumluluğuna İlişkin Düşünceler
MK md. 700 Hükmünce Pay Üzerindeki İntifa Haklarının Paylı Halin Giderilmesi Davalarına İlişkin Hukuki Sonuçlar
Taşınmaz Satış Vaadlerinde Tarih Önceliğine Üstünlük Tanıyan Yargıtay Kararlarına İlişkin Düşünceler
Tapu Daireleri Uygulamaları Üzerine Düşünceler
Tarım Arazilerinde Yapı İnşa Etme ve Özellikle İkamet Amaçlı Yapılara İlişkin Sorunlar
Tapu İptal Davası Olarak Yanlış Adlandırma İle Açılan Davalar (Tescili İsteme Davası_Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davası)
İcra İşlemlerine Konu Olarak İntifa Hakkının Paraya Çevrilmesi Uygulamaları ve Cebren Devri Yanılgısı Üzerine Düşünceler
Geçerli Sebebe Dayanmaksızın Kullanılan Bozucu Yenilik Doğuran Hakkın Hukuki Sonuçları ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı Eleştirisi
Türkiye Gayrimenkul Hukukunda Yasaların Dinamik Yapıya Uygun Hale Getririlmesi Üzerine Düşünceler
Bağışlayana Dönme Koşullu Bağışlama Şerhinin Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi (İzale_i Şuyu) Davasına İlişkin Sonuçları
Birlikte Mülkiyette (Paylı Mülkiyet_Elbirliği Mülkiyeti) Yapılan Kazandırıcı İşlemler ve 6306 Sayılı Kanun'a Dayalı Uygulama
Avukatlık Ücretine İlişkin Kamulaştırma Kanunu'nda Yer Alan Düzenlemelere Yönelik Eleştiriler
6306 Sayılı Yasa Uygulamalarında Arsa Payının Düzeltilmesi Davasına İlişkin Hüküm ve Sonuçlar
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Konusunda Uygulama Hataları
6306 Sayılı Yasaya İlişkin Güncel Uygulama Hataları Üzerine Düşünceler (Legal Temmuz 2014)
Devre Mülk Hakkı ve Bu Konuda Noterlerin İşlevi
ADRES

Koşuyolu Katip Salih Sokak No:56 34718 Kadıköy / İSTANBUL

TELEFON

+90 (216) 469 45 23 +90 (216) 469 45 25

ÇALIŞMA SAATLERİMİZ

Pazartesi - Cuma:
9.00 - 18.00